Elektromagnētisko viļņu garums

$$\lambda = \frac{v}{\nu}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =