Elektromagnētisko viļņu garums

$$\lambda = c\cdot T$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =