Tilpumblīvums elektromagnētisko viļņu

ω = E*B / (v*ε0*μ0)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =