Elektriskā kapacitāte: lode (sfēra)

C = ε R /k
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =