Elektriskā kapacitāte paralēli plaknes kondensatora

C = ε * ε0 * S / d
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =