Elektriskā kapacitāte

C = q / φ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =