Elektriskais lādiņš

q = ne
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =