Elektriskais lauks kondensatora

$$E = 4\cdot k\cdot \pi\cdot \sigma$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =