Elektriskais lauks

$$E = \frac{F}{q}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =