Elektrostatiskā lauka potenciāls ap punktveida lādiņa

$$\phi = \frac{k\cdot q0}{\varepsilon\cdot r}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =