Elektrostatiskā lauka potenciāls

$$\phi = \frac{W}{q}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =