Enerģijas blīvums elektriskā lauka

$$\omega_{p} = \frac{\varepsilon0\cdot \varepsilon\cdot E^{2}}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =