Kulona konstante

$$k = \frac{1}{4\cdot \pi\cdot \varepsilon_0}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =