Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = q E d / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =