Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

$$W = \frac{q\cdot U}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =