Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = qU / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =