Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = C*U^2 / 2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =