Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

$$W = \frac{C\cdot U^{2}}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =