Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = q^2 / (2C)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =