Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

$$W = \frac{q^{2}}{2\cdot C}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =