Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

$$W = \frac{\varepsilon\cdot \varepsilon0\cdot E^{2}\cdot V}{2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =