Potenciālā enerģija ladetas plaknes kondensatora

W = q * E1 * d
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =