Punktveida lādiņa elektriskais lauks (apkārtējā vide)

E_apl = k * q_0 / (ε * r^2)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =