Relatīvā dielektriskā caurlaidība

$$\varepsilon = \frac{F_{vak}}{F_{apl}}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =