Rezultējošā elektriskā lauka

E = E0 - E1
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =