Spriegums - potenciālu starpība (diference)

$$U = \phi1-\phi2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =