Absolūtā refrakcijas rādītājs (laušanās koeficients)

n = c / v
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =