Gaismas laušana un prizma: nolieces (novirzes) leņķis

$$\delta = \alpha_1+\gamma_2-\phi$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =