Izliekts sfēriskais spogulis

$$\frac{1}{d}-\frac{1}{f} = -\frac{1}{F}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =