Izliekts sfēriskais spogulis

$$\Gamma = \frac{h}{h_0}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =