Lēca un laušana (refrakcija)

$$D = \frac{1}{F}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =