Lineārs palielinājums lēcas

$$\Gamma = \frac{H}{h}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =