Relatīvs refrakcijas rādītājs (laušanās koeficients)

$$n = \frac{n2}{n1}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =