Ceļš, laiks, ātrums

S = v*t
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =