Griešanās (rotācijas) frekvence

n = 1 / T
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =