Griešanās (rotācijas) periods

T = 2 π R / v
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =