Griešanās (rotācijas) periods

T = 2 π / ω
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =