Griešanās (rotācijas) periods

T = t / N
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =