Leņķī pret horizontu mesta ķermeņa kustība: sviediena augstums

y = v0* t * sin(α) - gt^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =