Leņķī pret horizontu mesta ķermeņa kustība: vertikālais ātrums

v_y = v0 * sin(α) - gt
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =