Vienmērīgi paātrināta kustība: koordinātu

x = x0 +v*t + at^2/2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =