Impulss fotona

p = m c
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =