Jaudas kritušo elektromagnetiska vilna

P_0 = E / (S t)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =