Jaudas kritušo elektromagnetiska vilna

$$P_0 = \frac{E}{S\cdot t}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =