Mazs Planka konstante

ℏ = h / (2π)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =