Elektriskā vadītspēja (elektrovadītspēja)

λ = 1 / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =