Elektrodzinējspēks (EDS) - potenciālu starpība

$$E = \phi1-\phi2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =