Īpatnējā pretestība

$$\rho = \rho0\cdot (1+\alpha\cdot t)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =