Īpatnējā vadītspēja

σ = 1 / ρ
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =