Jauda elektriskā strāva

$$P = U\cdot I$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =