Oma likums noslēgtā ķēdē: daudzi avoti elektroenerģijas

$$n\cdot E = I\cdot R+I\cdot n\cdot r$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =