Oma likums

I = U / R
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =