Paralēlais savienojums (paralēlslēgums): pretestība

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =