Paralēlais savienojums (paralēlslēgums): spriegums

U1 = U2
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =