Paralēlais savienojums (paralēlslēgums): spriegums

$$U1 = U2$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =